O nama

Predškolska ustanova ADALAND otvorena je u junu 2010.godine. Nalazimo se na Novom Beogradu u novoizgradjenom naselju Belville. Radimo u modernom i funkcionalno opremljenom prostoru, koji od decembra 2011. godine sačinjavaju dva objekta:

 • Jaslice, prostor namenjen deci jaslenog uzrasta, površine 120 m2
 • Vrtić, prostor namenjen deci vrtićkih grupa, površine od 280 m2.

Prostor je prilagođen deci i u potpunosti zadovoljava potrebe naših polaznika, a na raspolaganju su im i najsavremenija edukativna i didaktička sredstva. Takođe, mališanima je na raspolaganju igralište naselja Belville kao i sve zelene površine ovog stambeno - poslovnog kompleksa.

Vaspitno – obrazovni rad odvija se kroz individualizovan pristup odrastanju svakog deteta, uz uvažavanje uzrasnih i razvojnih karakteristika, a u toploj i srdačnoj atmosferi koju kreira tim iskusnih vaspitača, medicinskih sestara vaspitača i stručnih saradnika.

Vaspitne grupe u predškolskoj ustanovi Adaland formirane su prema uzrastu dece. Sa jedne strane, uvažavajući uzrastne norne, plan I program se realizuje u skladu sa uzrastom, dok se sa druge strane uvažavaju individualne razlike među decom, I aktivnosti se prilagođavaju deci. Na taj način svako dete dobija najviše I napreduje u skladu sa svojim individualnim mogućnostima, okružen svojim vršnjacima.

U okviru Ustanove svaka vaspitna grupa radi u posebno opremljenim sobama u kojima deca provode vreme i gde se realizuje veći deo programskih aktivnosti. Sobe su opremljene nameštajem prilagođenim deci I njiihovim uzrasnim osobenostima, a tematski se dopunjava I menja okruženje u skladu sa interesovanjima I promenama u prirodi.

Jaslene grupe (okviran dnevni raspored)

 • Prijem dece
  07:00h - 08:30h
 • Doručak
  08:30h - 09:00h
 • Organizovane aktivnosti u sobama
  09:00h - 11:30h
 • Voćna užina
  11:30h - 12:00h
 • Popodnevni odmor (spavanje)
  12:00h - 14:30h
 • Ručak
  14:30h - 15:00h
 • Usmerene aktivnosti
  15:00h - 17:00h
 • Popodnevna užina
  17:00h - 17:30h
 • Mirne aktivnosti i odlazak dece
  17:30h - 18:30h

Vrtićke grupe (okviran dnevni raspored)

 • Prijem dece
  07:00h - 08:30h
 • Doručak
  08:30h - 09:00h
 • Slobodna igra
  09:00h - 09:30h
 • Karate / Balet / Korektivna gimnastika / Muzička radionica
  09:30h - 10:30h
 • Voćna užina
  10:30h - 11:00h
 • Glavna dnevna aktivnost
  11:00h - 12:30h
 • Pripreme za ručak i ručak
  12:30h - 13:00h
 • Popodnevni odmor ili spavanje
  13:00h - 15:00h
 • Gluma / Francuski jezik / Engleski jezik / Šah
  15:00h - 16:00h
 • Užina
  16:00h - 16:20h
 • Mirne aktivnosti i odlazak dece
  16:20h - 18:30h