Programi

Izborni programi

Osim programa rada predškolske ustanove koje realizuju vaspitači i saradnici i koji su uključeni u cenu, deca mogu da pohadjaju i neke od izbornih programa:

 • Balet

  Za graciozno izvođenje prvih baletskih koraka zadužena je balerina - diplomirani igrač klasičnog baleta Srđana Slavujac, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa predškolskom decom na poljima klasičnog baleta

 • Karate

  karate škola Kinder na časovima karatea, osim upoznavanja sa osnovnim karate tehnikama, radi na razvoju pozitivnog i odgovornog odnosa prema radu i zajednici, jačanju kolektivnog duha, razvijanju drugarstva i prijateljstva i poštovanju starijih

 • Gluma

  Školu glume realizujemo u saradnji sa Teatrom 13 i glumcem Janković Urošem, koji dugo godina radi sa decom predškolskog uzrasta. Kroz školu glume deca grade samopouzdanje, razijaju slobodno i kreativno mišljenje i maštu i razvijaju kreativne i stvaralačke potencijale uopšte

 • Škola plivanja

  Školu plivanja realizujemo u periodu od aprila do sredine leta, a sa ciljem da deca dva puta nedeljno na zabavan način upoznaju osnovne tehnike plivanja, da se oslobode straha od vode i da se rekreiraju