Programi

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program je deo obaveznog devetogodišnjeg vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa Opštim osnovama predškolskog obrazovanja i vaspitanja i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj spremnosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja su:

  • Otkrivanje i upoznavanje samoga sebe
  • Razvijanje odnosa i sticanje iskustva i saznanja o drugim ljudima
  • Saznavaje okolnog sveta i razvijanje načina delovanja na svet - dete upoznaje i otkriva svojstva i odlike predmeta i pojava na osnovu sopstvene aktivnosti

U godini pred polazak u školu zadaci vaspitno obrazovnog rada su:

  • Podsticanje osamostaljivanja deteta
  • Jačanje socio emocionalne kompetencije
  • Pružanje podrške saznajnom razvoju
  • Negovanje radoznalosti
  • Podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti
  • Pružanje podrške fizičkom razvoju