Vesti

  • Skrivalica

    14.03.2022
    Naše jaslene grupe ovih dana uživaju u priojektu pod radnim nazivom - Šta sve može papir. Tokom jedne aktivnosti seckanja i cepkanja papira, deo dece se sakrivao u otvoru police. Stariji drugari su uzimali trake papira i nosili da iz \'\'zatvore\'\'. Tako su vaspitači ponudili da pomognu i napravili skrivalicu. Deca je obožavaju, čuvaju, čekaju svoj red.

    #preipremnipredškolskiprogram #program #predškolci #vrtić #jaslice #novibeograd #belvill #privatnivrtići