Vesti

  • Fina motorika

    21.03.2022
    Razvijamo je svakodnevno, od najranijeg uzratsa. Naši jaslenci seckaju, cepkaju, kreativno se izražavaju i uživaju!

    #preipremnipredškolskiprogram #program #predškolci #vrtić #jaslice #novibeograd #belvill #privatnivrtići